PuurFlow
About
Pinterest
Contact

 

Flow: [bron: encyclo]

“een totale betrokkenheid bij het leven met alle positieve aspecten van de menselijke ervaring: creativiteit en genot maar ook een stemmingstoestand die zich voordoet wanneer je het gevoel hebt dat de uitdaging die je aangaat precies in evenwicht is met je vermogen tot handelen, met de vaart”

Bovenstaande is de voorwaarde voor elk project, zowel voor de opdrachtgever, voor het team van PuurFlow, voor het gehele proces en bovenal voor het resultaat; het creeren van een persoonlijke, ideale leefomgeving.

PuurFlow houdt zich al sinds 2008 bezig met het creëren en realiseren van uiteenlopende projecten en concepten met een duidelijke focus op residentieel vlak.

Kenmerkend voor al onze projecten is het werken met PURE materialen, symmetrieen, volumes, licht en zicht. Dit veelal in originele, bestaande ruimtes van monumentale aard. Hierdoor blijft de kracht van deze ruimtes bestaan en krijgt de opdrachtgever het zo begeerde resultaat. Naast particuliere opdrachtgevers werken we ook veel samen met makelaars, beleggers en investeerders zodat we tijdig bij elk proces betrokken raken en er ook hier een maximaal resultaat behaald kan worden.

Tevens bestaat er al jaren een vruchtbare samenwerking met Flow Works waardoor we veel projecten in een leuk proces en binnen ieders financiële mogelijkheden hebben gerealiseerd.

Kortom, een adres voor het hele proces! Van de eerste schets tot de laatste bloem op die ene speciale tafel, klein maar effectief of groots en overweldigend, nationaal en internationaal, ons team staat voor u klaar.

Meaning ‘Flow’: [source: encyclopedia]

“a total engagement in life, including all positive aspects of the human experience: creativity and delight, but also a state of mind which appears when you got the feeling that the challenge you are facing is in balance with your capability, with the flow”

Above is the condition for each project, both for the client, the team of PuurFlow, the whole process and above all for the result: the creation of a personal and ideal environment.

PuurFlow has been creating and realizing various projects and concepts since 2008, with a focus on residential design.

Characteristic for all our projects is the fact that we work with PURE materials, symmetries, volumes, light and sight, often in original, existing spaces of monumental kind. In that way we can retain the strengths of these spaces and deliver the desired result. Beside private clients we often collaborate with real estate agents and investors, so that we can get involved early in the process and a maximal result can be accomplished.

Furthermore we have been collaborating productively with Flow Works for years, so we could realize various projects during a pleasant process and within financial boundaries.

In brief: your partner for every turnkey project! From the first sketches till the last flower on that specific table, little and effective or big and overwhelming, national or international: we are here for you. 

Back